O naprawie III Rzeczpospolitej… i niedopuszczeniu do powstania IV.

Dobrze pomyślany ustrój państwa cechuje się spójnością źródła legitymizacji władzy z rodzajem posiadanych uprawnień. W sprawnie funkcjonującym systemie powinna istnieć symetria pomiędzy siłą mandatu społecznego, a siłą prerogatyw. Ponadto ustrój musi być dopasowany do oczekiwań społeczeństwa i warunków, w których ono żyje. Mniej pożądane jest kopiowanie wzorów obcych, sprawdzonych poza granicami kraju, lecz wytworzenie własnego […]

TEMAT Z OKŁADKI Dyktatura spadochroniarzy – oddajcie ludziom władzę!

W ferworze kampanii wyborczej zgłaszane są rozmaite propozycje, przedstawiane programy społeczno-gospodarcze. Jednak zasadniczy problem Polski nie sprowadza się jedynie do wyboru takiego czy innego modelu ekonomicznego, lecz na poważnych dysfunkcji ustrojowych. System ustanowiony w naszym państwie jest zły, niespójny, nie tworzy organizacyjnej harmonii. Ale czołowe partie polityczne niczego nie robią w kierunku jego zmiany, bo […]

Platforma została „skolonizowana” przez środowiska postkomunistyczne!

Z prof. Zdzisławem Krasnodębskim rozmawia Roman Mańka   Roman Mańka Jak Pan jako filozof społeczny, socjolog opisuje podział PO – PiS? Co jest kluczową determinantą tej polaryzacji?   prof. Zdzisław Krasnodębski To jest głębszy podział społeczny. W grę wchodzą różnice w sferze zasadniczych typów osobowości. Zjawisko, które obserwujemy nie ogranicza się jedynie do partii politycznych, […]

Konserwatyzm progresywny

W środowiskach konserwatywnych rozgorzała dyskusja dotycząca wyboru kursu na przyszłość. Wielu prawicowych publicystów, polityków, naukowców, komentatorów zastanawia się, po jaką metodę walki politycznej sięgnąć. Wydaje się jednak, że żadna ze stron nie potrafi stworzyć przekonującego projektu; takiego, który mógłby liczyć na szersze zainteresowanie społeczne.

Świat precedensu

Współcześni analitycy globalnych procesów, specjaliści od ekspertyz makroekonomicznych, filozofowie, socjologowie, ludzie nauki, próbują przeniknąć logikę otaczającej nas rzeczywistości. Zadają pytania dociekające sensu dziejów. Prowadzą rozważania, w celu uchwycenia historiozoficznego momentu rozwoju ludzkości. Ale pełnej odpowiedzi na temat natury obecnego świata nikt jeszcze nie dał.

Oby każdy dzień był taki jak Wigilia!

„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy”. Te słowa pastorałki Czerwonych Gitar, nagranej w 1976 r., najlepiej chyba oddają nastrój właśnie tego jednego dnia, który zdarza się raz do roku, a który tak naprawdę zaczyna się o zmroku. Dnia zwykłego, niezaznaczonego w kalendarzu na czerwono, a jednocześnie niezwykłego, w którym gasną wszelkie spory, a radość […]

Klucz do sukcesu Polski znajduje się w naszych rękach!

Z Markiem Zuberem rozmawia Roman Mańka Przed nami rok 2012 i największa impreza sportowa organizowana kiedykolwiek przez Polskę – EURO 2012. Gdyby Marek Zuber miał wystąpić w roli komentatora sportowego – bo przecież w okresie Świąt Bożego Narodzenia analitycy ekonomiczni mogą mówić głosem komentatorów sportowych – to jakby ocenił szanse polskiej reprezentacji piłkarskiej?