PKN Orlen wie, co robi!

5 stycznia przedstawiciele PKN Orlen podpisali aneks do długoterminowej umowy z Rosnieft Oil Company. Informacja ta wywołała zdziwienie niektórych komentatorów i bardzo zróżnicowane komentarze. Dominowało w nich swego rodzaju podejście socjologiczne – zdziwienie, że „antyrosyjski PiS” zgodził się na dostawy rosyjskiej ropy. Negatywne oceny tego faktu opierają się jednak wyłącznie na stereotypach.