Szczurek w pułapce

Z dr Stanisławem Kluzą, byłym ministrem finansów, rozmawiał Szymon Szadkowski Systematycznie malejące wpływy z tytułu VAT do budżetu państwa, niewypał z drenażem kieszeni kierowców przez zwiększenie liczby fotoradarów, praktycznie od kilku lat brak dużych inwestycji zagranicznych, deficyt budżetowy zbliżający się w ekspresowym tempie do konstytucyjnego progu 60 proc. PKB, i jak łatwo się domyślić, w przyszłym roku zmniejszone dochody budżetu państwa z tytułu […]