Banki tracą przywileje

W piątek 27 listopada zniknął bankowy tytuł egzekucyjny.

Po wczorajszym znowelizowaniu prawa banki utraciły swoje najważniejsze narzędzie do odzyskiwania długów, jakim był bankowy tytuł egzekucyjny. Teraz banki będą traktowane na równi z innymi uczestnikami obrotu i dochodzić należności w postępowaniu sądowym.

Wzrost kosztów dochodzenia należności może jednak odbić się na kieszeni klientów lub obciążą dłużników. Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego umożliwi natomiast sądom rozłożenie należności na raty.

Rzeczpospolita

——