BANKOWOŚĆ DLA FIRM Przesiębiorca w paszczy banków

Weryfikacja kondycji finansowej firmy, sprawna ocena jej potencjału i możliwości, wraz z odpowiednim zaprogramowaniem całego procesu oceny ryzyka kredytowego, to jedno z ważniejszych know- how banku.

Witold Morawski – Często spotkać można się z pytaniem, dlaczego osobie fizycznej bank proponuje szybki kredyt na kilkadziesiąt tysięcy, ale gdy przychodzi ta sama osoba jako firma, to już zaczynają się schody. Szuka przecież tych samych kwot, ale jako firma nie otrzyma ich równie łatwo. Pół biedy, jeśli jest to działalność gospodarcza i majątek właściciela stanie się mniejszym lub większym gwarantem kredytu. Jeśli natomiast chodzi o spółkę i na dodatek z pełną księgowością, to pojawia się jeszcze więcej formalności.

Specyfika obsługi firm
Przede wszystkim obsługa bankowa podmiotów prawnych zdecydowanie różni się od oferty dla osób fizycznych. Firma ma inne potrzeby – musi mieć konto bankowe, wykonuje więcej przelewów, potrzebuje różnych typów finansowania. To są tylko najważniejsze wymogi stawiane przez prawo, a przecież jest ich zdecydowanie więcej. Punkt widzenia banku jest tu inny niż spojrzenie z perspektywy jego klienta. Ubieganie się o kredyt, bo przecież w końcu prędzej czy później o to chodzi, przypomina trochę negocjacje i sprzedaż. Bank ma do „sprzedania” pieniądze, ale trzeba przekonać go do całej transakcji. Musi uwierzyć, że dany przedsiębiorca jest w stanie zapłacić odpowiednią stawkę za finansowanie, jakie otrzyma.

Budowanie zaufania w banku
Weryfikacja kondycji finansowej firmy, sprawna ocena jej potencjału i możliwości wraz odpowiednim zaprogramowaniem całego procesu oceny ryzyka kredytowego, to jedno z ważniejszych know how banku. Dla każdego banku bardzo istotne jest rozpoznanie kredytobiorcy. Najlepiej oczywiście, gdy firma w jednym banku od dłuższego czasu posiada rachunek, przez który przechodzą w miarę regularnie transakcje. To oznacza, że firma żyje, radzi sobie i ma ciągle kontrahentów. Firmy, które rozpoczynają działalność, też nie są bez szans. Bank może udzielić kredytu klientowi rozpoczynającemu działalność gospodarczą pod warunkiem przedstawienia programu działania na okres kredytowania wraz z projekcją finansową, który uzyska pozytywną ocenę banku i zapewni posiadanie zdolności kredytowej przez klienta w całym okresie kredytowania oraz ustanowienia zabezpieczenia kredytu adekwatnego do stopnia ryzyka kredytowego. Poza tym naprawdę bardzo ważne jest rozpoznanie, na co kredyt jest potrzebny i w jakim stopniu przyspieszy rozwój firmy, również pod względem przychodów w przyszłości.

Na co zwracać uwagę przy wyborze banku?
Przy wyborze banku istotna jest świadomość, czego się tak naprawdę oczekuje – kredytu, taniego konta, tanich przelewów, bezpłatnej wypłaty i wpłaty gotówki na konto? W ofercie banku spółdzielczego można znaleźć wiele atrakcyjnych propozycji. Być może fakt ogłoszenia przez ONZ roku 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości przyczyni się częściowo do popularyzacji banków spółdzielczych.

Mała firma to ważny partner
Peter Drucker określił małe firmy jako „sól gospodarki rynkowej” i ostoję demokratycznego porządku publicznego. Ale z drugiej strony, często takie firmy traktowane są jako uzupełniający, a nie podstawowy element gospodarki. Nie są bowiem w stanie korzystać z wszystkich możliwości rozwojowych regionu, ze względu na brak środków często nie rozwijają się dynamicznie i mają niewielkie szanse w starciu z machiną biurokratyczną i skarbową. Przegrywają rywalizację o najzdolniejszych absolwentów wyższych uczelni i rzadziej sięgają po środki unijne. Uważamy, że klasyczna spółdzielcza bankowość może być dobrym antidotum przynajmniej na kwestie finansowe. Z resztą przedsiębiorcy muszą już sobie sami poradzić. Polski sektor bankowy dobrze reaguje na zawirowania w strefie euro, pomimo ostrożnych prognoz analityków osłabienia polskiej waluty i usztywnienia sytuacji na rynku międzybankowym. Wbrew pesymistom, bankowcy, chociaż są ostrożni, to jednak nie spodziewają się powtórki z 2008 r.

 

Autor jest prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.