Biopaliwa na NewConnect

Produkcja biopaliw odgrywa coraz większą rolę na rynku. Dzięki ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponenteach i biopaliwach ciekłych oraz o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzone zostały zmiany zapewniające utworzenie korzystnych i stabilnych warunków dla rozwoju rynku biopaliw w Polsce.

W ostatnich dniach umowę o współpracy dotyczącej promocji i wprowadzania nowego biopaliwa podpisały PKN Orlen i Ford Polska. Firmy planują m.in. przeprowadzenie projektu badawczo – eksploatacyjnego przy wykorzystaniu biopaliwa na bazie bioetanolu (E85). Orlen – w Polsce największa firma branży paliwowej – nawiązał także współpracę ze spółką Ekopol Górnośląski Holding SA, która w najbliższych miesiącach planuje debiut na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy – NewConnect. Działalność, istniejącej od 1989 roku firmy obejmuje sprzedaż paliw płynnych (oleju napędowego i benzyn), olei opałowych oraz właśnie biopaliw.

Koncesja na paliwo

Od 2003 roku Ekopol Górnośląski Holding posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Wcześniej spółka przygotowywała się do tego rodzaju działalności badając rynek paliwowy w Polsce oraz potencjalne możliwości zaistnienia w tej branży. Wówczas podjęto decyzję, że jest to jeden z właściwych kierunków rozwoju. Od tego roku zgodnie z Narodowym Celem Wskaźnikowym Ekopol Górnośląski Holding realizuje sprzedaż paliw zapewniając minimalny udział biokomponentów w ogólnej ilości paliw ciekłych.

Trzy obszary działalności

Pozyskane z debiutu na NewConnect środki zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem trzech obszarów działalności spółki. W zakresie dystrybucji produktów naftowych Ekopol chce zorganizować w oparciu o urządzenia typoszeregu FuelMaster sieć 250 mikrostacji na olej napędowy w terminie do końca 2010 roku. W zakresie biopaliw spółka planuje poszerzyć bazę produkcyjną poprzez budowę nalewni nie tylko dla dużych, profesjonalnych, zalewanych od dołu autocystern, lecz także dla małych, tradycyjnie zalewanych od góry, tzw. cystern gospodarczych.

Nowatorska technologia

W zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów hutniczych naszym celem jest zmiana przeznaczenia użytkowej powierzchni hali (2100m2), polegającą na uzyskaniu dodatkowej powierzchni produkcyjnej poprzez usunięcie z niej boksów parkingowych oraz magazynów surowców. Uzyskane w ten sposób miejsce umożliwi instalację nowego ciągu maszyn oraz docelowo giętarki do wykonywania elementów giętych szwajcarskiej firmy Jorns, maszyny o niespotykanej do tej pory w Polsce nowatorskiej technologii.

a.skoneczko@gazetafinansowa.pl