Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012

11 października 2012 r. w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012. Patronat honorowy nad Kongresem sprawują m.in.: Parlament Europejski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Gospodarcza, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, PKPP Lewiatan, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wśród tematów m.in.:

 • Nowa architektura safety net w Unii Europejskiej.
 • Praktyka (wizja) nadzoru w polskim systemie finansowym.
 • Uporządkowana likwidacja banków (resolution) w Polsce.
 • Instrumenty kontroli jakości kapitału i płynności – implementacja Basel III i CRD IV.
 • Zmiany w procesach rozliczania i rozrachunku transakcji na rynku kapitałowym.
 • Polski rynek kapitałowy po prowadzeniu aktualizacji obowiązku stosowania nowych regulacji unijnych (MiFID, MiFIR).
 • Ochrona inwestora w unijnej i polskiej praktyce.
 • Opodatkowanie transakcji na rynkach finansowych.
 • Shadow banking i pozostałe nowe obszary regulacyjne.
 • Konsolidacja w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.
 • Gatekeepers – problemy współpracy instytucji finansowych z doradcami zewnętrznymi i nadzorem finansowym

 

Szczegółowy program Kongresu pod adresem: www. finansowy.allerhand.pl

*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Instytut Allerhanda
Pion Organizacji Wydarzeń
+48 (12) 341 46 48
finansowy@allerhand.pl

 

Kordian Kuczma

Kordian Kuczma

doktor nauk politycznych PAN