Indeks społecznej odpowiedzialności

Idea odpowiedzialnego biznesu upowszechnia się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2002 r. na GPW powstała inicjatywa promująca i w pewnym stopniu systematyzująca zasady i rekomendacje corporate governance na polskim rynku kapitałowym – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Jej celem jest podnoszenie przejrzystości spółek giełdowych, ochrona praw akcjonariuszy oraz poprawa jakości komunikacji z inwestorami.

Odpowiedzialność i transparentność

Dostrzegając potrzebę promocji najwyższych standardów w dziedzinie odpowiedzialności, ekologii, zrównoważonego rozwoju, zaangażowania, środowiska, społeczności i przejrzystości, GPW uruchomiła w 2009 r. projekt RESPECT index. Nazwa indeksu to akronim słów: responsibility, ecology, sustainability, participation, environment, community, transparency.

Celem tego projektu jest identyfikacja spółek notowanych na głównym rynku GPW, zarządzanych w sposób odpowiedzialny oraz kreujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności, a także promocja tego sposobu postępowania wśród emitentów i inwestorów. RESPECT pełni rolę benchmarku dla spółek aspirujących do grona odpowiedzialnych społecznie, co wpływa na podnoszenie standardów kultury corporate social responsibility (CSR) na polskim rynku kapitałowym.

Skład indeksu

W skład indeksu wchodzą spółki stosujące strategię zarządzania i koncepcję podejścia do prowadzenia biznesu, zakładającą budowanie dobrych i trwałych relacji z otoczeniem biznesowym i wszystkimi interesariuszami, opartych na wzajemnym zrozumieniu oczekiwań i szacunku. Jednocześnie spółki z indeksu RESPECT powinny charakteryzować się najwyższymi standardami relacji inwestorskich, przejawiającymi się wysoką jakością raportowania i ładu korporacyjnego.

Baza referencyjna dla inwestorów

Dużą wagę przywiązuje się też do poszanowania środowiska naturalnego i właściwych relacji z lokalną społecznością. Stąd spółki zakwalifikowane do tego indeksu podejmują działania w obszarach ESG (environmental, social and governance), przez co stanowią bazę referencyjną dla inwestorów kierujących się kryteriami doboru do portfela spółek odpowiedzialnych społecznie.

Obecność w indeksie RESPECT podnosi prestiż spółki i decyduje o jej rynkowej renomie. Jest to informacja dla inwestorów poszukujących spółek działających w sposób etyczny i zrównoważony, bowiem praktyka pokazuje, że one właśnie dają duże możliwości osiągania zysków w długim terminie. Spółki, które zakwalifikowały się do indeksu RESPECT, stale podwyższają standardy działania, bowiem wyniki każdej edycji i próg kwalifikacji do składu indeksu ewaluują, w zależności od poziomu punktów osiągniętych przez pozostałe spółki biorące udział w badaniu.

Wzrost o 70 procent

RESPECT stanowi też wskazanie dla inwestorów, którzy przykładają wagę do wysokich standardów działania biznesu. Praktyka pokazała, że warto inwestować w akcje spółek działających odpowiedzialnie, bowiem wdrożenie wysokich standardów może przynieść dodatkową wartość dla wszystkich interesariuszy, co w efekcie przekłada się na wzrost wartości przedsiębiorstwa. W okresie pięciu lat indeks RESPECT wzrósł o 70 proc., dwukrotnie więcej niż indeks WIG.

W dniu 18 grudnia 2014 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie po raz jedenasty ogłosiła skład indeksu RESPECT. W jego szeregi weszły 24 spółki, w tym trzy nowe: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, ENERGA SA i RAWLPLUG SA.

Po ostatniej aktualizacji w skład RESPECT Index wchodzą następujące spółki (w kolejności alfabetycznej):

Apator SA

Bank BPH SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Millennium SA

Bank Zachodni WBK SA

Budimex SA

Elektrobudowa SA

Energa SA – nowa spółka w indeksie

GPW SA

Grupa Azoty SA

Grupa LOTOS SA

ING Bank Śląski SA

Jastrzębska Spółka Węglowa SA

KGHM Polska Miedź SA

Lubelski Węgiel Bogdanka SA – nowa spółka w indeksie

Orange Polska SA

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Pelion SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

RAWLPLUG SA – nowa spółka w indeksie

Tauron Polska Energia SA

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA

Avatar

Jan Mazurek

ekspert Mennicy Wrocławskiej