INFORMACJA Jak sektor MSP wykorzystuje informację biznesową?

Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki. Pojedynczo mają niewielki wpływ na otoczenie, ale razem stanowią olbrzymią siłę, bez której żadna współczesna gospodarka nie mogłaby się dobrze rozwijać.

Szymon Wiliński – Firmy z tego sektora coraz chętniej korzystają z wiedzy i instrumentów finansowych, które wspierają w prowadzeniu biznesu większe firmy. Takich rozwiązań dla małych firm jest na rynku coraz więcej. Sytuacja małych przedsiębiorstw jest warunkowana wieloma czynnikami, m.in.: skalą biznesu, branżą, liczbą i jakością kooperantów, a także jakością relacji z nimi oraz – co jest niezwykle ważne w czasie spowolnienia – sposobem zarządzania należnościami. W małej i średniej firmie znaczące opóźnienia w spływie należności lub brak zapłaty przez jednego z kluczowych klientów może spowodować bardzo duże kłopoty finansowe, a nawet doprowadzić ją do upadłości. Zaletą małych firm jest ich specyficzna elastyczność, umożliwiająca dostosowanie się do zmiennych realiów gospodarczych i oczekiwań partnerów handlowych. Firmy z sektora MSP są teraz bogatsze o doświadczenia ostatnich lat, wiedzą, jak wyglądało spowolnienie trzy lata temu i jak być przygotowanym na podobne sytuacje. Wiele z nich nauczyło się korzystać z nowoczesnych instrumentów finansowych.

Narzędzie długofalowej współpracy
Powyższe uwarunkowania sprawiają, że sektor MSP ma coraz większe potrzeby w zakresie weryfikacji partnerów handlowych, z którymi prowadzą interesy. Aby ograniczyć ryzyko nieudanych transakcji, sprawdzają przede wszystkim kondycję swoich odbiorców. Istotne jest także to, że mniejsi klienci korzystający z informacji gospodarczej postrzegają to narzędzie już nie jako jednorazową pomoc w ocenie nabywcy, ale jako długofalowe wsparcie na stałe wpisane w politykę zarządzania należnościami firmy. Z tego względu przykładają coraz większą wagę do bieżącego monitorowania sytuacji swoich kontrahentów, szczególnie tych działających w branżach o podwyższonym ryzyku niewypłacalności, takich jak budownictwo czy handel. Analiza zakresu współpracy potwierdza, że firmy z tego sektora są zainteresowane nie tylko pozyskiwaniem danych finansowych, ale także wszelkich informacji negatywnych na temat swoich odbiorców, takich jak prowadzone działania windykacyjne czy niewypłacalność. Oczekują więc od dostawców informacji produktów i rozwiązań dedykowanych specjalnie dla nich. Przede wszystkim liczy się szybki dostęp do aktualnej informacji, a taki daje np. umowa z wywiadownią oferującą nieograniczony dostęp on-line do swoich baz oraz informacji podstawowej, pozwalający na weryfikację standingu finansowego badanych firm oraz informacji negatywnych.

Racjonalne podejście MSP
Dostawcy są zainteresowani tym, jak analitycy wywiadowni oceniają ryzyko odbiorcy. Doceniają przewagę tych wywiadowni, które mają szersze spojrzenie i rozległą wiedzę, ponieważ współpracują w ocenie ryzyka wycenianego także na potrzeby ubezpieczenia należności czy finansowania transakcji. Doświadczenie takiej wywiadowni pozwala nie tylko dostarczyć bieżącą informację na temat sprawdzanej firmy, ale również kontrolować pojawiające się zmiany i aktualizować informacje dla dostawcy, aby ten mógł w odpowiednim czasie zareagować. Z punktu widzenia bezpieczeństwa w biznesie coraz większa świadomość firm sektora MSP jest niezwykle ważna. Warto zauważyć, że obecnie gospodarka wymaga od tego sektora coraz większej aktywności inwestycyjnej, aby dzięki zwiększeniu konkurencyjności i przewag technologicznych przedsiębiorstwa z tej grupy mogły się stabilnie rozwijać. Z tego powodu obserwujemy postęp w zakresie zmian w strategii działania małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki wykorzystywanym rozwiązaniom pokazują innym graczom na rynku oraz instytucjom finansowym swoje racjonalne podejście do ryzyka prowadzonej działalności.

 

Autor jest zastępcą dyrektora handlowego ds. serwisów w grupie Coface Poland