Jak zaangażować klientów i pracowników w działania społecznie odpowiedzialne?

CSR staje się coraz bardziej popularnym aspektem działalności firm w Polsce. Przestaje być domeną wyłącznie dużych przedsiębiorstw i korporacji, stając się naturalnym elementem funkcjonowania również tych mniejszych. Jest pojęciem bardzo szerokim, dlatego przez różne firmy jest rozumiany w różny sposób, a co za tym idzie – różnie realizowany. Corporate Social Responsibility wywodzi się z rynku amerykańskiego, dla którego kwestie filantropii zawsze były bardzo ważne. Z tego względu na początku jego wprowadzania na rynku polskim, CSR oznaczał w praktyce głównie angażowanie się biznesu w działalność charytatywną. Obecnie zauważalna jest zmiana, jaka następuje w świadomości coraz większej liczby przedsiębiorców. Podejmują różne działania z zakresu szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, poruszając takie kwestie jak ochrona praw człowieka i pracownika, dążenie do pozytywnego wpływu na środowisko, etyka biznesu i ład organizacyjny, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne.

Wciąż można zaobserwować, że wiele firm podejmuje pojedyncze działania z powyższych obszarów, nie tworząc spójnej strategii. Powoli jednak coraz więcej z nich stara się łączyć różne obszary CSR, dzięki którym mogą kompleksowo i efektywnie wywierać pozytywny wpływ na ludzi i środowisko. Przykładem programu, który łączy aspekty zaangażowania społecznego, praw człowieka i wolontariatu pracowniczego jest projekt IWitness Global Citizen Programme.

Podróż z misją

IWitness to program dla pracowników IKEA, w ramach którego mają oni możliwość odwiedzenia krajów, w których prowadzone są projekty finansowane za pomocą środków zebranych w ramach kampanii organizowanych przez sklepy na całym świecie. Dzięki temu pracownicy mogą na własne oczy zobaczyć, w jaki sposób środki, pozyskane dzięki zaangażowaniu klientów, są wykorzystywane. Podróże organizuje IKEA Foundation przy współpracy z organizacjami partnerskimi, takimi jak UNHCR, UNICEF czy Save the Children, które są beneficjentami fundacji. Wyjazdy mają na celu edukowanie, motywowanie i angażowanie pracowników, którzy w ten sposób mogą się przekonać, że ich czynny udział we wspieraniu kampanii ma naprawdę ogromne znaczenie. W tym roku po raz pierwszy w taką wyprawę udali się pracownicy z Polski. Odwiedzili Kambodżę – jeden z 46 krajów objętych pomocą naszej fundacji Kraj, w którym połowa mieszkańców ma mniej niż 20 lat, gdzie 96 proc. dzieci zaczyna szkołę, jednak mniej niż 50 proc. ją kończy. Wpływ na to mają różne czynniki, ale najważniejsze z nich to brak dostępu do edukacji, w tym niedostateczna liczba szkół i nauczycieli, szczególnie na terenach oddalonych od większych miast, a także marginalizacja dzieci niepełnosprawnych i pochodzących z najbiedniejszych rodzin oraz przyzwolenie na pracę dzieci w czasie, kiedy powinny się uczyć.

Wszyscy możemy pomóc

Zaangażowanie społeczne biznesu polega często na pomocy finansowej lub rzeczowej udzielanej określonym organizacjom lub grupom społecznym. Coraz częściej jednak prowadzone są również programy, których wyjątkowość polega na włączaniu w nie zarówno pracowników, jak i klientów tych firm. Przykładem projektu, który angażuje obie grupy, jest akcja „Pluszaki dla Edukacji”, prowadzona od 13 lat. Rokrocznie, w listopadzie i grudniu klienci sieci na całym świecie mogą wesprzeć edukację dzieci, w krajach takich jak Kambodża. Z każdego zakupionego pluszaka przekazuje bowiem 1 euro na programy edukacyjne, realizowane przez organizacje partnerskie. W ubiegłym roku na całym świecie, dzięki zaangażowaniu klientów i pracowników, zebrano łącznie ponad 10 mln euro. Te środki zapewniają dzieciom dostęp do edukacji (np. podręczniki i przybory szkolne, szkolenia dla nauczycieli), a co za tym idzie lepszy start w dorosłe życie.

Pomagamy także lokalnie

Edukacja to jeden z priorytetów zaangażowania społecznego. Przykładem inicjatywy realizowanej na terenie Polski, która wspiera właśnie ten obszar, jest program „Na Rodzinę Można Liczyć” organizowany wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja. Jego celem jest rozwój kapitału intelektualnego i społecznego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Polsce. Zadanie to realizowane jest poprzez program stypendialny dla uczniów, którzy działają społecznie oraz chcą rozwijać swoje pasje i zdolności, często nie mając wystarczających środków na ich realizację. Za każde przeciągniecie karty przy kasie przekazujesz 50 groszy na Fundusz Stypendialny.

Zrównoważony rozwój zależy od nas wszystkich

Opisane projekty to przykłady inicjatyw, które wspierają najważniejsze prawo każdego dziecka na świecie – prawdo do edukacji. To tylko jeden z wielu tematów podejmowanych w ramach kompleksowych kampanii CSR. Tego rodzaju kampanie motywują pracowników i klientów do wspólnej realizacji ważnego celu. W ten sposób firmy odpowiedzialne społecznie mogą tworzyć specyficzną wspólnotę wraz ze swoimi partnerami, pracownikami i klientami, działając razem z nimi na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworząc lepszą przyszłość dla wielu. Na tym właśnie polega idea społecznej odpowiedzialności.

Autor jest P.O. Kierownika ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA

Avatar

Agata Czachórska

P.O. kierownika ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA