Klucz do sukcesu w branży

Popularność rynku sprzedaży bezpośredniej w naszym kraju wynika przede wszystkim z przedsiębiorczości Polaków. Wiąże się to też bezpośrednio z zamożnością naszych obywateli oraz rosnącą świadomością, że o swój los musimy zadbać sami.

W bogatszych krajach ludzie nie szukają dodatkowych źródeł dochodu, ponieważ ich pensja w wystarczający sposób pokrywa ich miesięczne potrzeby. Nie są to więc z założenia dobre rynki dla tego rodzaju działalności. Sytuacja ekonomiczna wielu krajów bardzo się jednak ostatnio zmieniła, a w związku z tym na tych rynkach zdecydowanie umacnia się również pozycja sprzedaży bezpośredniej. Tak dzieje się np. w Hiszpanii. Dwadzieścia lat temu był to bardzo trudny rynek, ale od kilku lat, w związku ze wzrostem bezrobocia i kryzysem, ludzie zaczęli szukać alternatywnych źródeł dochodu. Jednym z nich jest właśnie sprzedaż bezpośrednia, która dynamicznie się tam rozwija.

Szansa dla młodych i starszych

To zrozumiałe tym bardziej, że koszt rozpoczęcia i prowadzenia działalności w każdym kraju jest zazwyczaj bardzo niski i nie wiąże się z żadnym ryzykiem finansowym. To powoduje, że praktycznie każdy może taką działalność rozpocząć. Ważnym aspektem jest też pomoc szkoleniowa i edukacyjna ze strony firm, które dają szansę rozwoju zarówno ludziom młodym, wkraczających dopiero w dorosłe życie, jak i tym dużo starszym, którzy nigdy nie prowadzili własnej działalności i nie wiedzą, jak to zrobić.

Znaczenie etyki

Podstawą każdego biznesu, w tym również sprzedaży bezpośredniej, jest etyka. Każdemu pracującemu w branży powinno więc zależeć, aby jej wizerunek był jak najlepszy. Niestety, jak w każdym zawodzie, tak i tu spotyka się osoby, dla których osobiste korzyści ważniejsze są od dobrego imienia firmy czy relacji z klientami. Zazwyczaj są to ludzie, którzy długo nie zabawią w tym biznesie, ponieważ rynek sam weryfikuje, kto ma do tego predyspozycje, a kto nie. Trzeba pamiętać, że prowadzenie działalności w ramach sprzedaży bezpośredniej nie jest niczym nadzwyczajnym. Dlatego też problemem nie jest sama działalność, a osoby, które do niej przystępują, a którym nie stawia się żadnych wymogów, np. odnośnie do kultury osobistej.

Wyróżnić się

Sprzedaż bezpośrednia opiera się na rekomendacjach, co oznacza, że poza atrakcyjnymi produktami należy zaoferować jeszcze serwis, jakiego klient nie doświadczy w żadnym innym miejscu, zwłaszcza w tradycyjnym sklepie. To właśnie te cechy decydują o wiarygodności i zaufaniu. Dystrybutor, który zrozumie, że jego praca to nie sprzedaż produktów, a budowanie relacji z klientami, nigdy nie będzie narzekał na brak pracy.

Kiedy warto poszukać innego dostawcy?

Dobry, rzetelny sprzedawca to ten, który słucha. Aby dobrać odpowiedni produkt, aby spełniał on swoją rolę, a w konsekwencji dzięki rekomendacji przyniósł zwiększenie ogólnej liczby klientów, trzeba się najpierw dowiedzieć, czego ktoś oczekuje i jaki jest jego problem. W przeciwnym wypadku kupowanie wiąże się z loterią. Dlatego też zawsze odradzam kupowanie produktów u osób, które za dużo mówią. Oznacza to, że ich celem jest wyłącznie zysk ze sprzedaży, a nie to, czy produkt spełni swoje zadanie i czy klient będzie z niego zadowolony. Kluczowe pytanie, jakie warto zadać sprzedawcy, to: czy osobiście używa tego produktu i jak go ocenia? Jeżeli z odpowiedzi można wywnioskować, że go nie używał, wówczas sugerowałbym zastanowić się, czy nie warto poszukać innego dostawcy.

Autor jest prezesem i właścicielem Eco World Poland

Avatar

Paweł Piszczek

prezes i właściciel Eco World Poland