Koniec z shopping-wizami dla Ukraińców

Mieszkańcom zachodniej Ukrainy już nie uda się otrzymać polsko-schengeńskiej wizy (w wersji uproszczonej) na dokonanie zakupów na terytorium naszego kraju.
Według ukraińskiej gazety „Вести” oczekiwane zniesienie wiz pomiędzy Polską i Ukrainą lub choćby uproszczenie procedur nie nastąpi. Od teraz będzie jeszcze trudniej taką wizę otrzymać. Okazuje się, że aby otrzymać tzw. shopping-wizę (a którą dotychczas dawano właściwie wszystkim aplikującym) będzie trzeba przedłożyć cały zestaw dokumentów (za wyjątkiem zaproszenia). W konsulacie polskim we Lwowie nieoficjalnie mówi się, iż problem spowodowany jest ogólnymi, przeprowadzanymi na Ukrainie zmianami, które nie dotyczą tylko tej kategorii wiz. Dyrektor towarzystwa „Europa bez barier” („Европа без барьеров”) mieszczącego się w Kijowie – Irina Suszko powiedziała, iż: „Polska ma bardzo szeroko rozbudowane kontakty gospodarcze z Ukrainą (zwłaszcza w tzw. ruchu przygranicznym) i dlatego też reguły otrzymania wiz zostały uproszczone w ubiegłym roku. Ułatwione procedury wizowe były także zgodne z polityką migracyjną prowadzoną pomiędzy UE i Ukrainą od 2008 roku. Według I. Suszko ze względu na dzisiejsze problemy na Ukrainie nie jest niczym dziwnym, że procedury wizowe mocniej skomplikowano. Wciąż istnieje, zwłaszcza przy granicy z Polską, ryzyko wzmożonych migracji, dlatego też wprowadzone środki ostrożności nikogo nie powinny dziwić. Istnieje także zagrożenie, że shopping-wizy byłyby przepustką dla nielegalnego pozostania Ukraińców na terytorium Polski.

Źródło: „Российская газета”