Od marca wyższe emerytury i renty

Mały dodatek.

Od marca wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe. Wzrosną o 0,24 proc. – oznacza to, że na każde 1000 zł emeryt i rencista dostanie od nowego rządu 2 złote i 40 groszy.

Jednak również od marca osoby dostające najniższe emerytury i renty otrzymają jednorazowy dodatek. 400 zł dla otrzymujących rentę i emeryturę do 900 zł. 300 zł przy świadczeniach 900-1100 zł. 200 zł przy 1100-1500 zł. 50 zł dostaną Ci, których emerytura i renta nie przekracza 1500-2000 zł.

TVN 24 BiŚ