PKP wygrało z związkowcem „Solidarności”

PKP miało prawo dyscyplinarnie zwolnić związkowca „Solidarności”.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu potwierdził ustalenia sądu pierwszej instancji. Pozew związkowca, który w PKP zarabiał 30 tys. miesięcznie i domagał się przywrócenia do pracy po dyscyplinarnym zwolnieniu oraz wypłaty zaległego wynagrodzenia, został oddalony.

PKP zwolniło dyscyplinarnie związkowca „Solidarności”, pomocnika maszynisty, zarabiającego ponad 30 tys. zł miesięcznie za pobieranie nienależnego wynagrodzenia, fałszowanie kart pracy, nieusprawiedliwione nieobecności oraz sprowadzanie zagrożenia w ruchu lądowym. Związkowiec stracił też posady w radach nadzorczych kilku spółek Grupy PKP.

Puls Biznesu