Polscy piraci na europejskich drogach

Już 320 tys. spraw o wykroczenia polskich kierowców wszczęto w tym rok w krajach UE. Mandaty zapłacą w Polsce.

Zawrotna liczba 320 tys. spraw dot. wykroczeń polskich kierowców w krajach Unii Europejskiej to efekt bardziej restrykcyjnych niż Polsce przepisów. Najczęściej mandatów do Krajowego Punktu Kontaktowego (platforma wymiany informacji o danych posiadacza pojazdu, którym złamano przepisy w innym kraju UE) spłynęła w tym roku z Francji.

Od początku 2015 r. francuskie służby wystąpiły do KPK 142 tys. razy (niemieckie – 129 tys. razy). Już za niewielkie przekroczenie dozwolonej prędkości mandat wynieść może nawet 45 euro (ok. 192 zł).

Gazeta Prawna

——