Prezesi państwowych spółek zapłacą 65 proc. podatek?

Projekt ustawy, który wprowadzi wysoki podatek od odpraw wypłacanych menadżerom spółek należących do spółek Skarbu Państwa, złożyło w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. Ustawa w zaproponowanym przez PiS kształcie obowiązywałaby od początku 2016 roku.

Projekt ma zapobiegać patologii polegającej na przyznawaniu horrendalnych odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Dwa punkty projektu dotyczą:

1. Zakazu konkurencji. Bardzo wysoką stawką PIT zostaną objęte zakazy dłuższe niż 12 miesięcy. A każda złotówka wypłacona ponad ten okres zostanie obłożona podatkiem w wysokości 65 proc.

2. Ma dotyczyć osób, które w umowach mają zapis o wysokich odprawach, przekraczających trzy miesięczne pensje. W takim wypadku należna odprawa, powyżej wymienionego okresu, również zostanie objęta 65 proc. podatkiem. Jak wyjaśniają autorzy projektu, jest to spójne z tzw. ustawą kominową, która zakazuje przyznawania odpraw wyższych niż trzykrotność wynagrodzenia.

– Projekt ustawy zmierza do przeciwdziałania patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Celem wysokiego opodatkowania jest wpłyniecie na zachowania obu stron wspomnianych kontraktów i dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Znowelizowana ustawa miałaby obowiązywać od początku 2016 roku.

– W kontraktach pozapisywane są ogromne kwoty, czasem milionowe. Ponieważ nie można cofnąć podpisanych umów, to trzeba to opodatkować. Chociaż tyle możemy zrobić – powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Henryk Kowalczyk.

Premier Jarosław Kaczyński skomentował projekt: – Wysokie opodatkowanie odpraw czy obniżenie pensji w spółkach należących do Skarbu Państwa. Tego rodzaju sprawiedliwość jest potrzebna.

Za: pap.pl

—————