Przed świętami uwaga na fałszywych agentów

https://player.vimeo.com/video/149859451

W ostatnim czasie nasilają się działania osób, które podają się za pracowników Komisji Nadzoru Finansowego czy też pracowników prestiżowych firm lub funduszy emerytalnych i banków. Próbują w ten sposób uzyskać dane od potencjalnych klientów. Należy je sprawdzić, by uniknąć kłopotów.

Każdy, komu są oferowane propozycje sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych oraz jest proszony o podanie danych, powinien zweryfikować daną firmę lub agenta w dostępnych rejestrach tj. krajowym rejestrze sądowym, w którym widnieją zarejestrowane spółki osobowe i spółki kapitałowe, oraz centralnej informacji działalności gospodarczej, gdzie jest rejestrowana działalność osób fizycznych.

– W celu obrony przed tego typu nieuczciwymi praktykami należy weryfikować tożsamość takiej osoby i jej przynależność do Komisji Nadzoru Finansowego, czy też jej umocowanie do działania np. jako agenta prestiżowego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to dość łatwa procedura do sprawdzenia, mówi Michał Tomasiak, radca prawny z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy te podmioty lub osoby, które powołują się na przynależność do danej firmy, pracują w niej lub czy faktycznie firma istnieje w rejestrze. Jeżeli dana osoba podaje się za pracownika KNF, to powinna pokazać legitymację służbową. Co jest bardzo ważne, Komisja Nadzoru Finansowego, jak informuje na własnej stronie internetowej, nie upoważnia nikogo do wykonywania tego typu działań. Ponadto należy zwrócić uwagę, czy te podmioty, które oferują usługi bankowe lub ubezpieczeniowe, są prowadzone w formie spółki akcyjnej. Jeżeli tak nie jest, to możemy być pewni, że działalność jest wykonywana nielegalnie, bez stosownych zezwoleń i pełnomocnictw. 

– Jeżeli jest to podmiot prowadzony w formie spółki z.o.o., spółki jawnej, spółki osobowej, czy jest to osoba fizyczna, a nie spółka akcyjna, to już wówczas powinna nam się zapalić czerwona lampka, ponieważ, co do zasady, w przypadku działalności ubezpieczeniowej, bankowej, funduszów emerytalnych, wymagana jest forma prawna spółki akcyjnej z dość wysokim kapitałem zakładowym. Co najmniej na poziomie kilku milionów złotych, dodaje Tomasiak.

Nierozważne podawanie danych osobowych może sprawić, że ktoś może podać się za nas lub wykorzystać je w celu włamania się do naszego konta bankowego i zlecić określone dyspozycje. Dotyczy to również środków ulokowanych na funduszach inwestycyjnych czy emerytalnych. Dane osobowe należy chronić, szczególnie numer PESEL, karty kredytowej czy bankowej. 

– Okres przedświąteczny zawsze powoduje, że jesteśmy nieco bardziej narażeni na różnego rodzaju przestępstwa na rynku finansowym, czy też próby wyłudzenia naszych danych osobowych. Jesteśmy też bardziej zabiegani i bardziej rozkojarzeni, w związku tym nie do końca zwracamy uwagę na oferty, które nam się przedstawia, i nie w pełni je analizujemy, przestrzega Maciej Krzysztoszek z Komisji Nadzoru Finansowego. 

Przed świętami należy być bardziej wyczulonym nam różnego rodzaju prezentację ofert usługowych, zwłaszcza finansowych czy ubezpieczeniowych. Konieczne jest uważne zapoznanie się z nimi pod kątem prawnym. Inaczej można paść ofiarą przestępstwa lub wyłudzenia danych osobowych.