Rachunek za kwotę wolną od podatku

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł to koszt rzędu 15,5 mld zł.

Prezydent skierował do Sejmu projekt przewidujący podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Według autorów projektu, efektem podniesienia kwoty wolnej będzie zmniejszenie wpływów o 15,5 mld zł, w tym dla dochodów budżetu państwa: 8,7 mld zł.

W październiku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną na poziomie 3089 zł są niezgodne z konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r.

PAP

——