Rynek w sieci

Coraz popularniejszą formą sprzedaży i kupna wierzytelności jest wystawienie ich w specjalistycznych portalach prowadzonych przez firmy windykacyjne. Niektóre z tych portali funkcjonują już 4 lat. Według nieoficjalnych szacunków, łączna wartość długów wystawionych na internetowych giełdach i aukcjach to ponad 270 mln zł.

Najbardziej znany jest portal e-długi EGB Investment z Bydgoszczy oraz windykacja.pl prowadzony przez wrocławskie Narodowe Centrum Windykacji. Poza nimi wiele firm na swoich stronach internetowych oferuje możliwość kupna i sprzedaży długów.

Dotychczas taka forma obrotu nie była zbyt popularna, głównie z powodu obaw przed nierzetelnością sprzedających oraz braku uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Do dziś zresztą klienci firm windykacyjnych zanim odważą się dokonać transakcji internetowej, najpierw kontaktują się z firmą „normalną” drogą.

A jednak coś drgnęło – windykacja.pl ma zarejestrowane oferty sprzedaży długów o wartości kilkunastu milionów złotych. Zainteresowanie portalem e-długi wzrosło, gdy powstała możliwość bezpośredniego umieszczania tam własnych ofert sprzedaży.

Obrót w portalach internetowych odbywa się na zasadzie aukcji lub giełdy. W pierwszym przypadku postępuje się jak na klasycznej aukcji – licytujący może składać oferty kupna poniżej i powyżej ceny wywoławczej. Ten, kto złożył najwyższą ofertę, otrzymuje od administratora portalu informacje niezbędne do sfinalizowania transakcji. Ustalenie warunków transakcji odbywa się między sprzedającym a kupującym. Aby zamieścić ofertę sprzedaży, trzeba wypełnić specjalny formularz on line. Giełda jest narzędziem bardziej rozbudowanym. W odróżnieniu od aukcji, pozwala zarówno na składanie zleceń kupna poszukiwanej wierzytelności, jak i zleceń sprzedaży jako udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną ofertę kupna.

Obrót wierzytelnościami to niejedyna możliwość, jaką daje sieć. Dla klienta firmy windykacyjnej istotniejszy jest bieżący dostęp do informacji dotyczących jego własnej sytuacji. Firmy podpisujące z windykatorami umowy o kompleksowej obsłudze zarządzania długami mogą na bieżąco śledzić sytuację finansową swoich wierzycieli i systematyczność spłat.

Gdy klient zleca odzyskanie długu agencji windykacyjnej, musi być informowany o działaniach i narzędziach, które ta stosuje i o tym, czy działa zgodnie z ustalonymi procedurami. Niewiele firm windykacyjnych posiada możliwość przedstawiania raportów w tak nowoczesnej formie. Jedną z nich jest iCentrum z Wrocławia. Klient sam, po załogowaniu się do systemu, ma możliwość sprawdzenia, jakie czynności zostały wykonane w konkretnej sprawie.

Razem ze wzrostem świadomości firm wzrośnie liczba działań prewencyjnych. Nawet obrót długami może nie być już tak istotny, jak narzędzia pozwalające uniknąć powstawania przeterminowanych wierzytelności. Wówczas dostęp do informacji będzie jeszcze bardziej istotny, a sieć to najlepsze do tego miejsce i narzędzie.