Eksporterzy powinni zacząć się zabezpieczać

Poziom 4,50 zł za euro zostanie zapewne osiągnięty najpóźniej w przyszłym tygodniu. I być może okaże się najwyższym na kilka najbliższych lat. Tym samym eksporterzy powinni zacząć rozważać zabezpieczanie swoich kontraktów. W ciągu kolejnych miesięcy wartość złotego pozostanie jednak jeszcze dość zmienna – spodziewałbym się szerokiego pasma wahań, w przypadku euro 4,20 – 4,45 zł.

Rok przełomu czy kontynuacja dekoniunktury?

Już za kilka miesięcy przekonamy się, czy obecny rok będzie przełomowy czy czeka nas długa walka ze skutkami kryzysu w globalnym sektorze finansowym. Dla sektora finansowego to będzie trudny rok, można jednak oczekiwać stopniowego stabilizowania się sytuacji. Trudno jednak mówić o szybkim powrocie atmosfery z lat ubiegłych, kiedy to kontynuacja ekspansji kredytowej przyczyniła się do […]

Kryzys był nieunikniony

Rok, który się rozpoczął, nie będzie z pewnością łatwy. Już na starcie mamy zwalniającą gospodarkę, tak polską, jak i światową. Prognozy wzrostu globalnego PKB oscylują wokół zera. Dla Polski wokół 2 proc., choć Ministerstwo Finansów twierdzi, że będzie to 3,7 proc. To znacznie mniej niż w 2008 r., kiedy to światowy PKB przyrósł o ponad […]