Porządkowanie otoczenia gospodarczego

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i rządu zapowiedzieli coś w rodzaju nowego otwarcia w kwestii działań reformatorskich. Ma to być, jeśli dobrze rozumiem, coś w rodzaju nowego exposé. Zawartych ma zostać w nim kilka kwestii, także tych, które związane są z szeroko pojętą gospodarką. Nie wiem, co dokładnie zostanie zapowiedziane, ale wiem, co chciałbym usłyszeć.

Litwa recesji nie przewiduje

Rząd Litwy trzeszczy w szwach, nie tylko z powodu kłopotów w gospodarce, ale również przez problemy w polityce. Projekt uchwały o przedterminowych wyborach parlamentarnych został 13 marca zarejestrowany w Sejmie Litwy. Ze względu na konflikt w koalicji rządzącej zaproponowano przeprowadzenie wyborów w czerwcu, co skróciłoby kadencję obecnego parlamentu o pół roku. dr Henryk Borko – […]

Jestem smutnym frustratem

Dowiedziałem się wczoraj, że jestem człowiekiem sfrustrowanym i smutnym. I to od nie byle jakiego psychologa, ale od samego rzecznika rządu (z wykształcenia prawnika). Jak zwykle w przypadku spraw, które dotyczą mnie osobiście, czynię to po to, żeby wskazać na pewną ogólną zasadę, wychodząc od dobrze znanego mi przypadku. A dokładnie – dwie zasady. Przebieg […]

Budżet potrzebuje cudu

Nie warto ignorować pesymistycznych prognoz odnoszących się do naszej gospodarki w 2009 r., a zwłaszcza do załamania się wzrostu PKB i dramatycznego spadku dochodów budżetowych w bieżącym roku. Pesymiści mogą mieć rację. Nawet najczarniejsze scenariusze z kilkuletnią recesją w tle mogą okazać się realne. Jedynie polski rząd nadal wychodzi z całkowicie błędnego założenia, że w […]

Złotemu pomogły rządowe deklaracje

Opracowany przez rząd harmonogram przystąpienia Polski do strefy euro był czynnikiem, który podniósł wiarygodność naszej gospodarki w oczach inwestorów zagranicznych, wcześniej podejmujących decyzje inwestycyjne związane z naszym rynkiem poprzez pryzmat kłopotów gospodarki węgierskiej. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w swojej najnowszej prognozie oceniła, że gospodarki 30 najbogatszych krajów członkowskich obniżą swoją dynamikę rozwoju łącznie […]

Podwyżki cen energii nie mają realnego uzasadnienia

Nie tyle światowy kryzys finansowy i problemy banków mogą wpędzić polską gospodarkę w długą i ciężką recesję, choć i to będzie miało swoje negatywne skutki, na kolejne drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej. Mogą się one okazać zabójcze dla przedsiębiorstw działających w Polsce, nie mówiąc już o ogromnym koszcie utrzymania blisko 1,5 mln gospodarstw domowych polskich […]