Przyjęcie imigrantów do Polski nie powinno przynieść negatywnych skutków dla naszej gospodarki

Obawy o polską gospodarkę przed napływem kilku czy kilkunastu tysięcy imigrantów są przesadzone. Należy jednak wdrożyć odpowiednie programy, dzięki którym otrzymają oni wsparcie, aby po asymilacji mogli stanowić wartość dodaną na polskim rynku pracy. Przyjęcie przez polskie władze uciekinierów z krajów objętych działaniami wojennymi lub zagrożonych konfliktem nie obarczy nadmiernie naszej gospodarki, nie spowoduje też […]