UFK bez tajemnic

Na rynku funkcjonuje wiele rozwiązań służących długoterminowemu oszczędzaniu. Jednym z innowacyjnych produktów są ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, łączące w sobie ochronę życia i możliwość pomnażania posiadanego majątku w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). To także ciekawa alternatywa dla osób myślących o zabezpieczeniu finansowym na emeryturze.

UFK są adresowane głównie do osób, które chcą lokować zgromadzone pieniądze w co najmniej kilkuletnim horyzoncie inwestycyjnym. Pomagają w pomnażaniu kapitału poprzez zróżnicowane i często unikalne rozwiązania oszczędnościowo-inwestycyjne, adekwatne do oczekiwań klientów. W portfelu UFK znajdują się zarówno otwarte, jak i zamknięte fundusze inwestycyjne o różnych strategiach: od bardzo bezpiecznych, opartych na obligacjach Skarbu Państwa do takich, których głównym celem jest maksymalizacja zysku. Co istotne, strategie mogą się zmieniać w zależności od decyzji klienta, a ich modyfikacje są bezkosztowe. Produkty z tej grupy cały czas ewoluują, dopasowując się do oczekiwań klientów. Nad prawidłowością ich funkcjonowania i bezpieczeństwem czuwa wiele instytucji niezależnych, od ubezpieczyciela zarządzającego danym UFK po Komisję Nadzoru Finansowego.

Duże korzyści nie wszystkim znane

Istotną przewagą ubezpieczeń z UFK nad innymi formami pomnażania pieniędzy jest odroczenie w czasie podatku od zysków wypracowanych w ramach poszczególnych funduszy – gdy klient decyduje się na przeniesienie środków wewnątrz danego UFK, odprowadzenie podatku następuje dopiero na koniec okresu ubezpieczenia. Inną istotną zaletą ubezpieczeń na życie z UFK jest również zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Wystarczy, że klient wskaże w umowie ubezpieczenia osobę uposażoną, a towarzystwo ubezpieczeniowe po śmierci klienta w ciągu maksymalnie 30 dni wypłaci tej osobie środki wypracowane na rachunku. Należy zaznaczyć, że rezygnacja z produktów UFK w pierwszych latach trwania umowy wiąże się z poniesieniem kosztów przez klienta. Sprawiło to, że ludzie podchodzą do ubezpieczeń na życie z UFK z rezerwą, mimo że produkty te mają szereg zalet w przypadku długoterminowego oszczędzania i są jednym z lepszych sposobów gromadzenia oszczędności na jesień życia.

Z kartą produktu jaśniej

Produkty inwestycyjne mogą opierać się o zaawansowane mechanizmy rynku kapitałowego, dlatego dla bezpieczeństwa i wygody klientów ubezpieczyciele stosują Kartę Produktu z UFK. Jest ona generowana za pośrednictwem aplikacji informatycznej przed złożeniem przez klienta deklaracji o zawarcie umowy ubezpieczenia. To rozwiązanie niesie szereg wymiernych korzyści dla konsumentów. Wśród nich jest m.in. zaprezentowanie wszelkich kosztów, które klient poniesie w związku z zawarciem ubezpieczenia lub w trakcie trwania umowy, a także możliwość obiektywnego porównania różnych produktów. W karcie wskazane są również dodatkowe koszty, o których konsument nie musi mieć pojęcia, a które z kolei nie stanowią marży ubezpieczyciela, jak np. opłaty pobierane przez fundusze inwestycyjne. Kluczowe znaczenie ma symulacja inwestycji klienta w zależności od zadanych parametrów – otrzyma on kalkulację możliwych zysków i strat z ubezpieczenia w trzech wariantach: z obniżoną, neutralną i podwyższoną rentownością produktu. Oczywiście nie stanowi to obietnicy osiągnięcia opisanych zysków, ale ma pomóc w zrozumieniu produktu i oszacowaniu ewentualnych korzyści z polisy.

Autor jest wiceprezesem firmy TU Europa SA i TU na Życie Europa SA

Avatar

Andrzej Popielski

wiceprezes firmy TU Europa SA i TU na Życie Europa SA