Zmiany na GPW – minister skarbu stawia na prof. Zaleską

Prof. Małgorzata Zaleska została wytypowana przez Ministra Skarbu Państwa na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych.

Małgorzata Zaleska jest profesorem nauk ekonomicznych, pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła m.in. Study Course in Economic Policy for Central and Eastern European Countries w Japonii.

Dotychczas była m.in. członkiem zarządu NBP jak również zasiadała w radzie GPW. Nowego prezesa GPW powołać ma walne zgromadzenie zwołane na 12 stycznia.

Rzeczpospolita

——